Benefiet Volkskeuken van Dilan Gecmen (Rotterdam/Hatay, Antakya) voor Turkije

 

Dilan Gecmen treedt sinds 2022 af en toe op als gastkok in de Volkskeuken van Verhalenhuis Belvédère. Ze studeerde aan de TU Delft en werkt in het dagelijkse als data scientist / onderzoeker. Haar familie komt uit de stad Antakya (Antiochië) in de provincie Hatay behorende tot de zwaarst getroffen gebieden van de verwoestende aardbeving in Turkije. Dilan heeft veel familieleden en dierbaren verloren. Deze immense catastrofe werkelijk beseffen, gaat gewoonweg niet.

 

For English see below

 

Benefiet/inzamelavond

Dilan is onlangs zelf teruggeweest om te helpen, te doen wat ze kan. Ze besloot toen zo veel mogelijk geld in te zamelen. Daarom organiseren we op maandag 27 maart vanaf 18 uur samen met Dilan een speciale Volkskeukenavond.

 

Dilan kookt met haar Rotterdamse vrienden een authentieke maaltijd die specifiek is voor de stad Antakya. Ze zal deze avond zelf vertellen over Antakya, hoe rijk het was en ze toont hoe het nu is. De stad stond naast de eetcultuur ook bekend om de diverse geschiedenis. Een unieke stad in Turkije, waar mensen van alle religies en etniciteiten in vrede samen leven. De stad is nu praktisch onleefbaar geworden. Behalve vele levens ging ook het multiculturele en historische hart van het oude Antiochië verloren.

 

LET OP, BENEFIET & DE BESTEMMING:

Alle betrokkenen werken belangeloos mee aan deze avond en het volledige ticketbedrag en alle inkomsten deze avond komen  ten goede aan de hulpactie van Dilan Gecmen. Een rechtstreekse donatie kan vanzelfsprekend ook direct worden gedaan t/m vrijdag 31 maart via onderstaande link.

 

Wat:

Benefiet Turkije – met authentieke Turkse maaltijd geïnspireerd op Antakya uit de Volkskeuken

 

Wanneer:

Maandag 27 maart, van 18.00 –  21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Donaties t/m vr 31 maart mogelijk.

 

Entree:

Tickets zijn 25 euro p.p.  inclusief maaltijd en programma. Een extra donatie is zeer welkom en kan in veelvoud van 10,15, 25, 50 of 75 euro gedaan worden via dezelfde link. Voor studenten en jongeren t/m 25 jaar een speciaal tarief van 15 euro p.p. inclusief maaltijd en programma. Reserveren tickets & donatie doen kan via deze link.

 

In English:

 

Dilan Gecmen has been working since 2022 as a guest chef in the Volkskeuken of Verhalenhuis Belvédère. She studied at TU Delft and now works as a data scientist / researcher in her daily life. Her roots lie in the city of Antakya, one of the hardest hit areas of the devastating earthquake in Turkey. Dilan has lost many relatives and loved ones. This immense catastrophe is very hard to digest.

 

Benefit

Dilan recently went back to help do what she can. She decided to raise as much money as possible. That is why we are organizing a special Volkskeuken evening together with Dilan on Monday 27 March from 6 pm.

Dilan and her Rotterdam friends will cook an authentic meal that is specific to the city of Antakya (Antioch) in the province of Hatay. This evening she will tell herself about Antakya, how rich it was and she will show how it is now. In addition to its food culture, the city is also known for its diverse history. A unique city in Turkey, where people of all religions and ethnicities live together in peace. The city has now become practically unlivable. Besides many lives, the multicultural and historical heart of ancient Antioch is also lost.

 

ATTENTION, BENEFIT & THE DESTINATION

All those involved selflessly participate in this evening and the full ticket amount and all income this evening will benefit Dilan Gecmen’s aid campaign. A direct donation can also be made directly this evening.

 

What:

Benefit diner Turkey – with an authentic Turkish meal inspired by Antakya from the People’s Kitchen.

 

When:

Monday 27 March, from 6 pm to 9 pm, doors open from 5.30 pm.

 

Entrance:

Tickets 25 euros p.p. including meal and program. You can book tickets via this link. A donation together is very welcome and can be made via the same link in multiples of 10, 15, 25, 50 or 75 euros. For students and young people up to the age of 25 a special rate of 15 euros p.p. including meal and program.

 Reacties zijn gesloten .