Coöperatie

De Majesteit en de Zuiderlingen, Rotterdam 2008

WIJ ZIJN EEN COÖPERATIE in wording, een social enterprise van zelfstandig ondernemers, een groep mensen die zich met elkaar en met de plek verbonden voelt en een gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt in het actief verbinden van mensen en gemeenschappen met elkaar en met de stad.

–  wij werken in opdracht en op eigen initiatief; in communicatie-, cultuur-, participatie-, onderzoek- en stadsontwikkelingtrajecten

–  alle leden werken vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, maar altijd dichtbij de mensen

–  wij delen een thuisbasis in Rotterdam, een permanente plek in een gebouw met een grote sociaal-historische betekenis voor de stad

–  deze plek programmeren wij als een nieuwe, stedelijke ontmoetingsplek

–  alle resultaten en betrokkenheid vanuit de verschillende opdrachten c.q. trajecten komen hier samen, en krijgen daarmee continuïteit en meerwaarde voor de stad Rotterdam

–  op allerlei manieren en niveaus kunnen mensen en groepen meedoen en meebeleven

–  via creatieve programmering binden wij telkens opnieuw mensen aan elkaar en aan de stad

–  gezamenlijk vormen wij zo het eerste ‘(productie)huis voor immaterieel erfgoed’ in Nederland

–  wij verzamelen en verbeelden de verhalen van mensen en gemeenschappen, en geven deze middels ontmoetingen, door voor de toekomst

–  de thuisbasis kan alleen tot stand komen via een innovatief financieringsmodel gebaseerd op crowdfunding en fiscaal aantrekkelijke obligatieleningen, en

–  door samenwerking met veel (professionele) vrijwilligers, opdrachtgevers en strategische partners in stad en land.

 

MISSIE EN DOEL  /   HISTORIE  /  STICHTING, BESTUUR, RAAD VAN BESTUUR

PARTNERS, SPONSORS, FONDSEN