Do 20 juni: muzikaal verhalendiner Exile, At Home, Everywhere

(for English see below)

De dag van 20 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot World Refugee Day/ Wereld Vluchtelingen Dag. Wereldwijd is er aandacht voor de verhalen van vluchtelingen. Verhalenhuis Belvédère is vereerd dat zij samen met The Haque Peace Projects, Culture Unlimited en het Beyond Festival een gevarieerd en muzikaal programma kan aanbieden om stil te staan bij het lot van vluchtelingen, met een diner, verhaal, rondleiding & muzikaal optreden van het New European Ensemble met hun programma ‘Exile’.

Datum: donderdag 20 juni 2019
Tijd: 17.30 uur inloop, 18.00 uur maaltijd uit de Volkskeuken, 19 uur aanvang programma
Toegang: gratis, maaltijd uit de Volkskeuken mogelijk voor 7,50 euro per persoon
Reserveren: voor entree niet nodig, voor maaltijd uit de Volkskeuken tickets via deze link

Toelichting programma:
17.30 uur: inloop
18.00 uur: maaltijd uit de Volkskeuken
19.00 uur: start programma met verhaal van Hevien Dahly en uitwisseling ‘At Home, Everywhere’ onder leiding van The Hague Peace Project
20.00 uur: concert New European Ensemble: Exile
21.00 uur: bezoek aan de tentoonstelling ‘At Home, Everywhere / Heel de wereld is mijn vaderland’

Verhaal en diner uit de Volkskeuken
Gastkok in Belvédères Volkskeuken is Lamya Dahly (Rotterdam / Syrië). Samen met haar man vluchtte zij uit Syrië. In Nederland wordt hun oudste dochter Hevien geboren. Hun asielaanvraag wordt afgewezen. Er volgen vele slaapplekken, procedures en lange jaren. Na een grote campagne en demonstraties komt in 2009 het verlossende telefoontje binnen: de verblijfsvergunning is er. Vanaf dat moment is het gezin met drie kinderen veilig. Lamya kookt een maaltijd deze avond.
Dochter Hevien Dahly vertelt hun persoonlijke familieverhaal. Daarna is er onder leiding van het The Hague Peace Project een uitwisseling over het onderwerp ‘At Home Everywhere’.

Muziek en voordracht
New European Ensemble is in 2008 in Nederland opgericht door toegewijde en gepassioneerde muzikanten uit heel Europa. Het ensemble heeft inmiddels een nationale en internationale reputatie opgebouwd van vindingrijk programmeren, ‘aanstekelijk enthousiasme’ (Nutida Musik), en ‘uitstekende optredens’ (de Volkskrant). De musici touren regelmatig door het buitenland.
Ballingschap speelde een grote rol in de kunsten gedurende de 20e eeuw. In jaren ’30 zocht menig Duits kunstenaar de veiligheid van het Amerikaanse continent op. Ook vandaag de dag moeten kunstenaars nog steeds hun geboorteland ontvluchten vanwege onveilige situaties of censuur. Dit programma verzamelt verschillende teksten van schrijvers die de afgelopen 100 jaar in ballingschap hebben geleefd, zoals James Joyce, Thomas Mann, en de Syrische dichter Adonis. Er is kleurrijke muziek te horen van de hand van componisten die dit lot deelden, zoals Kareem Roustom en Béla Bartók. Vanavond treden drie musici van het ensemble voor ons op:
Anne Veinberg – piano
Mihkel Kerem – viool
James Meldrum – klarinet
En Alexander Oliver  doet een voordracht

Expositie
We bezoeken de tentoonstelling ‘At Home Everywhere’ in bijzijn van aantal kunstenaars en de makers van de tentoonstelling.
Verhalen van angst, pijn, verdriet, hoop en verlangen, verhalen van mensen op de vlucht, van toen en nu, worden tot de verbeelding gebracht in de tentoonstelling ‘At Home, Everywhere – Heel de wereld is mijn vaderland.’ Ruim honderd jaar geleden was de Rotterdamse wijk Katendrecht al dé plek voor een groot landverhuizershotel met 1600 bedden van de Uranium Steamship Company, waar ook veel vluchtelingen een tijdelijk veilige haven vonden op weg naar de Verenigde Staten of naar Canada. De bekende Rotterdamse schilders Henkes, Elenbaas en Chabot legden deze landverhuizers en vluchtelingen vast in hun werken. Anno 2019 blijven hedendaagse kunstenaars – veelal ook met een eigen vluchtverleden – het onderwerp in hun werk opnemen. Verhalenhuis Belvédère brengt met deze expositie in beeld wat het betekent om in (telkens) een nieuw land, een nieuwe stad een thuis te vinden nieuwe stad een thuis te vinden.
De tentoonstelling bevat werk van de bekende Rotterdamse kunstenaars Dolf Henkes, Wally Elenbaas en Henk Chabot, samen met werken van de hedendaagse kunstenaars in Rotterdam: Fatima Barznge (Koerdistan, Irak), Maher Hasan en Mosab Anzo (Syrië), Parisa Akbarzadehpoladi en Behrouz Naghipour (Iran), Ola Suleiman (Syrië/Libanon), Juan Heinsohn Huala (Chili), Arjeta Mala (Kosovo), Eliza Bordeaux (NL/Indonesië), Mohsen Hossaini (Afghanistan),Machyta Giebels (NL/Equatoriaal-Guinea), Ozed Omigié (Nigeria), Maureen Ghazal (NL/Palestina) en Kidane Berhe (Eritrea).

English:

Story House Belvédère presents: Exile – At Home Everywhere with a dinner, stories, tour & performance by the New European Ensemble.

20 June has been declared ‘World Refugee Day’ by the United Nations. All over the world, the attention will be on refugees’ stories. The Story House Belvédère, alongside the The Hague Project, Culture Unlimited and the Beyond Festival, is honoured to be able to offer a varied and musical programme to commemorate the fate of refugees across the globe, featuring a dinner, stories, tour and performance of ‘Exile’, a programme by the New European Ensemble.

When: Thursday 20 June 2019
Time: 17.30 h doors open, 18.00 h dinner People’s Kitchen, 19.00 h start program
Entrance: free, optional dinner (People’s Kitchen) 7,50 euro p.p.
Reservations: free entrance, tickets for the dinner (People’s Kitchen) through this link

Program:
17.30 h: doors open
18.00 h: optional dinner from the People’s Kitchen made by Lamya Dahly
19.00 h:  story of Hevien Dahly and dialogue ‘At Home, Everywhere’ by The Hague Peace Project
20.00 h: concert New European Ensemble: Exile
21.00 h: tour exhibition ‘At Home, Everywhere / Heel de wereld is mijn vaderland’

People’s Kitchen
Guest chef in the People’s Kitchen is Lamya Dahly (Rotterdam/Syria). She flees Syria, alongside her husband. In the Netherlands, their first daughter, Hevien, is born. Their application for asylum is rejected. Many procedures, different places to stay, and long years will follow. Following demonstrations and a big campaign, the family finally receives a phone call in 2009: they will receive a residence permit at last. From then on, the family of three children finally is safe.
Lamya serves a dinner this evening. Her daughter Hevien will tell their story. Afterwards exchange of ideas about the topic of being ‘At Home Everywhere’, coordinated by the The Hague Peace Project.

Music
New European Ensemble was founded in 2008 in the Netherlands by dedicated and passionate musicians from across Europe. The ensemble has built up a national and international reputation for imaginative programming, ‘great enthusiasm’ (Nutida Musik) and ‘excellent performances’ (de Volkskrant). The musicians regularly tour internationally.
Exiles played a central role in the arts over the course of the 20th century. In the 1930s, many German artists sought the security of the American continent. Today still, artists are forced to flee their home countries for reasons of security or because of censorship. This program brings together various texts by writers who lived in exile over the past one hundred years, such as James Joyce, Thomas Mann and Syrian poet Adonis. There will be colourful music by composers who shared their fate, among them Kareem Roustom and Béla Bartók. Three of the Ensemble’s musicians will be performing tonight:
Anne Veinberg – piano
Mihkel Kerem – violin
James Meldrum – clarinet
And Alexander Oliver will recite.

Exhibition
We will visit the exhibition ‘At Home Everywhere’, joined by several of the artists and the creators of the exhibition.
The exhibition ‘At Home Everywhere’ portrays (refugee) stories of fear, pain, sorrow, hope and desire, from past and present.
More than a hundred years ago, the Rotterdam district of Katendrecht already seemed like the ideal location for the large 1,600-bed emigrant hotel set up by the Uranium Steamship Company. It also turned out to be a temporary safe haven to many refugees on their way to the United States or Canada. Well-known Rotterdam painters such as Henkes, Elenbaas and Chabot portrayed these emigrants and refugees in their works. Nowadays, contemporary artists, many of them former refugees themselves, continue to depict the subject in their work. With this exhibition, Verhalenhuis Belvédère presents a wide range of refugee stories. What does it mean to (repeatedly) find a new home in a new home country or hometown?
The exhibition includes work by the well-known Rotterdam artists Dolf Henkes, Wally Elenbaas and Henk Chabot as well as work by the following contemporary artists living in Rotterdam: Fatima Barznge (Kurdistan, Iraq), Maher Hasan & Mosab Anzo (Syria), Parisa Akbarzadehpoladi & Behrouz Naghipour (Iran), Ola Suleiman (Syria/Lebanon), Juan Heinsohn Huala (Chili), Arjeta Mala (Kosovo), Eliza Bordeaux (NL/Indonesia), Mohsen Hossaini (Afghanistan), Machyta Giebels (NL/Equatoriaal-Guinea), Ozed Omigié (Nigeria), Maureen Ghazal (NL/Palestina) en Kidane Berhe (Eritrea).Reacties zijn gesloten .