Do 5 mei: vrijheidslunch-wandeling met Ben Zegers, Bob Reinalda & Hans Abelman e.a.

 

Donderdag 5 mei van 11 tot 14 uur presenteert beeldend kunstenaar/artist-in-residence Hans Abelman in het Verhalenhuis een Vrijheidslunch-wandeling vanuit de tentoonstelling PORTRETTEN, herinneringen naar morgen.

 

Het programma is als volgt:

10.30 uur inloop
11.00 uur welkom Verhalenhuis, introductie expositie door Hans Abelman
11.10 uur verhaal Edo Fimmen – dr. Bob Reinalda, universiteit Nijmegen
11.30 uur het ontwerp ‘Vaart Vrij’ door kunstenaar Ben Zegers
11.45 uur naar buiten voor wandeling, eerst langs de muurschildering ‘Bewoners, verdedig je nest met Vrede’ van Wally Elenbaas (Rechthuisstraat)
12.00 uur aankomst bij Vaart Vrij, het monument ter ere van Edo Fimmen
12.30 uur terug bij het Verhalenhuis; aanschuiven voor de Vrijheidslunch
13.30 uur einde en afsluiting

 

Wanneer:

Donderdag 5 mei, van 11.00 – 13.30 uur, inloop vanaf 10.30 uur met koffie/thee. Inclusief lunch uit de Volkskeuken.

 

Kosten: 

Wandeling gratis, lunch € 10 per persoon te reserveren via deze link.

 

Een toelichting:

 

Monument ‘Vaart Vrij’ van Ben Zegers
In het Buizenpark voor de deur van het Verhalenhuis, staat het monument “Vaart Vrij”. Dit is een eerbetoon aan de vakbondsleider Edo Fimmen (1881-1942) en is onthuld in het Europese jaar tegen Racisme op 28 november 1998. Hij was niet alleen lange tijd voorzitter van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF), die in 1896 was opgericht na de bootwerkersstaking in Rotterdam, maar ook verwierf hij grote faam als strijder tegen het racisme, fascisme en koloniale onderdrukking. Hij was een gedreven idealist en maakte zich sterk voor een internationaal georganiseerde arbeidersklasse om de uitwassen van het kapitalisme het hoofs te bieden. Door schrijvers als André Gide, Thomas Mann, Heinrich Mann, Arnold Zweig en filosoof Bertrand Russell werd hij in 1937 voorgedragen als kandidaat voor de Vrede. Elk jaar wordt op 28 april door de vakbond FNV Haven kransen bij het monument gelegd in het kader van de Workers Memorial Day ter herdenking van omgekomen havenwerkers in de hele wereld.

 

In 1997 vatte de Vervoersbond FNV het plan op vanwege het eeuwfeest van het ITF een beeld aan te bieden aan de gemeente Rotterdam. In het monument dat de FNV in gedachten had moest de beeltenis van Fimmen herkenbaar zijn. Bovendien moest het zijn gedachtengoed uitstralen zonder in persoonsverheerlijking te vervallen. Het Centrum Beeldende Kunst begeleidde het project en drie kunstenaars werden uitgenodigd een schetsontwerp te vervaardigen. Het ontwerp van de Rotterdamse kunstenaar Ben Zegers werd gekozen. Hij is uitgegaan van de vorm van een liggende en rechtopstaande bokshandschoen. Deze metaforen voor standvastigheid en dadendrang  heeft Zegers gestileerd tot twee geometrisch-abstracte beelden, waarin het portret van Edo Fimmen ‘en profile’ is verwerkt. In samenwerking met de Katendrechtse Bewonersorganisatie (KBO) is gekozen voor de locatie Buizenpark: een plek bij het water, de haven en de arbeiderswijk.

 

Kunstenaar Ben Zegers (1962) is geboren in Utrecht en studeerde aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St.  Joost in de Den Bosch en daarna nog twee jaar aan Ateliers ’63 in Haarlem. Sinds 1988 woont en werkt hij in Rotterdam. Zijn werk balanceert tussen sculptuur en functionele vormgeving. Veelal verstoort het werk de maat der dingen; de beelden zijn in vorm en inhoud zo elastisch, dat ze voor het oog en het brein onophoudelijk van identiteit veranderen. Bekend ook is zijn kunstwerk “Iedereen is dood behalve wij” dat op de Binnenrotte is geplaatst en op 9 september 2020 is onthuld. Kunstwerken van Ben Zegers zijn aangekocht door Museum Boijmans, Museum Den Haag, De Lakenhal Leiden, De Paviljoens Almere, Centrum Beeldend Kunst Rotterdam, ABN AMRO en diverse particulieren. Zegers is lid van het College van Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie en directeur Onderwijs van de Rietveld Academie.

 

Muurschildering ‘Bewoners, verdedig je nest met Vrede’ van Wally Elenbaas
In 1983 heeft de kunstenaar Wally Elenbaas (1912-2008) om de hoek van zijn toenmalige woning (in het Verhalenhuis nu) de bovengenoemde muurschildering aangebracht. Sinds 1942 woonde Elenbaas en zijn vrouw Esther Hartog (1905-1998) op het hoekhuis aan de Katendrechtselaan en Rechthuislaan. De muurschildering is een persoonlijke schildering om bewoners aan te sporen goed voor hun buurt te zorgen. Die boodschap was in 1983 van groot belang toen de georganiseerde misdaad voet aan de grond had in Katendrecht en er veel conflicten waren.

 

Daarover ging deze boodschap en die werd goed ontvangen wat blijkt uit het feit dat er al een paar keer (1999 en 2017) geld is ingezameld onder de buurtbewoners voor de restauratie. Het is een monument voor Katendrecht, dat gaat over samenleven in een grote stad in het algemeen en op dit schiereiland in het bijzonder. Het is een symbolisch werk van een nest met vogels. Een metafoor voor een woning van bewoners, het staat voor huiselijkheid. Dat onderstreepte Elenbaas met de titel: ‘verdedig je nest met vrede’. Verdedigen betekent: zorg goed voor je woning, je leefomgeving en voor elkaar. De ‘vrede’ uit de titel wijst erop dat het geweld in de buurt niet met geweld moet worden beantwoord. Wees vriendelijk voor elkaar, ga en blijf met elkaar in gesprek en probeer op die manier samen conflicten op te lossen.Reacties zijn gesloten .