Over Belvédère

 

_4993-2

MISSIE

Verhalenhuis Belvédère wil door middel van kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen zo veel mogelijk mensen met elkaar en met de stad verbinden. We maken mensen, gemeenschappen en de veranderende stad zichtbaar voor elkaar en voor een breed publiek en dragen zo bij aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de stad.

 

ACTIVITEITEN

De verhalen presenteren we in de vorm van (foto)tentoonstellingen, (luister)voorstellingen, (stads)ontdekkingstochten, inspiratieprogramma’s, publicaties, evenementen én eet- en ontmoetprogramma’s zoals de Volkskeuken. De vorm is telkens anders, de werkwijze hetzelfde: gastvrij, positief, persoonlijk en inspirerend. Op locatie én op de thuisbasis.

 

DOEL

Het geluk* van mensen bevorderen, en zo werken aan een meer betrokken stad en samenleving

 

* De twee belangrijkste bronnen die (langdurig) geluk bevorderen (Lyubomirsky 2007 / Desmet, TU Delft) :

     •   je talent / krachten ontwikkelen en inzetten voor een groter doel dan jezelf

     •   betekenis hebben, sociale verbinding met anderen

 

Lees meer over Belvédère: ORGANISATIE THUISBASIS | COÖPERATIE | PARTNERS, SPONSORS, FONDSEN |
HISTORIE

 

GCC_beeldmerk_kleur_web

Verhalenhuis Belvédère past de 9 principes van de Governance Code Cultuur toe.

 

Verhalenhuis Belvédère vindt het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Lees hier onze privacyverklaring