Za 17 juni: ZemZem presenteert China-special

 

Ter gelegenheid van het verschijnen van het nieuwste nummer over China en de Arabische en islamitische wereld organiseert Tijdschrift ZemZem op 17 juni een lunchlezing. Sinoloog Wilt Idema vertelt over katten en muizen in pre-moderne volksverhalen van China tot de Arabische wereld. Ook is er een presentatie en workshop Chinese en Arabische kalligrafie.

 

Programma 17 juni

10:30 (start inloop + koffie)

11:00 (start welkomstwoord en lezing van Wilt Idema + Q&A)

11:45 (start presentatie Chinese en Arabische kalligrafie)

12:30 (Einde programma, mensen kunnen rond deze tijd hun hun naam laten kalligraferen)

Aansluitend Chinese lunch uit de Volkskeuken.

 

 

Wanneer: za 17 juni

Tijd: 10.30 uur

Kosten:gratis, lunch € 12,50 per persoon.

Reserveren: is noodzakelijk en kan via deze link.

 

 

 

China-editie

In de nieuwste editie van ZemZem wordt aandacht besteed aan het Midden Oosten en China vanuit een zogenaamd Zuid-Zuid-perspectief: waar het Midden-Oosten vaak bekeken wordt door een Eurocentrische lens met veel aandacht voor de relaties tussen Europa en de Arabische wereld, belicht deze ZemZem transnationale contacten die compleet aan Europa voorbijgaan. Dat contact tussen beide werelddelen heeft door de eeuwen heen tot belangrijke wederzijdse beïnvloeding geleid, op economisch gebied, maar ook wat betreft religie, politiek, kunst en cultuur. Zo trokken Chinese oelama naar het Midden-Oosten, waarop ze het gedachtegoed van de islamitische denkers aldaar weer mee terug naar China namen. Arabische militanten waren geïnspireerd door Mao, en van Marokko tot Oman lazen ze zijn Rode Boekje. Vandaag de dag bestaan er niet alleen mengvormen van Chinese en Arabische kalligrafie en architectuur, maar zien we ook traditionele Chinese mode op de catwalk in Dubai.

Voor deze ZemZem zijn literatuurspecialisten gevraagd om premoderne teksten uit het Chinees, Arabisch en Perzisch te vertalen om zo de lange geschiedenis van die Zuid-Zuid-contacten te belichten. De artikelen brengen de wisselende verhoudingen tussen China en het Midden-Oosten door de eeuwen heen voor het voetlicht.

 

Over ZemZem

ZemZem is een Nederlandstalig, papieren tijdschrift dat tweemaal per jaar verschijnt. In meer dan 100 pagina’s per nummer streeft ZemZem ernaar informatie, visies en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en Vlaanderen.Reacties zijn gesloten .