Vr 30 juni: RotteRoots Festival: food, dance & live music

 

TerraCultura Producties presenteert op vrijdag 30 juni het RotteRoots Festival met eten, dans & live muziek.

.

 

For English version see below.

 

RotteRoots wil een dialoog tussen verschillende Rotterdamse gemeenschappen tot stand brengen en doet dit in de eerste plaats via muziek. Het project bestaat uit een serie evenementen waarin telkens het verhaal van een andere plek en haar culturele community in Rotterdam centraal staat. In het RotteRoots Festival brengen ze nu culturen samen en vieren ze de multiculturaliteit die we in Rotterdam ervaren. Er zijn concerten, workshops, lezingen en eten!

 

De artiesten vertegenwoordigen het idee van fusion en nodigen je uit om te ervaren wat er gebeurt als verschillende culturen elkaar muzikaal ontmoeten. De bevestigde muzikanten zijn: Cobogó en Mel de thimári, en er worden er nog meer verwacht!

 

Programma:
17:30 – inloop
18:00 – muziek
19:00 – eten
19:45 – start tweede deel concerten, workshop en lezingen
22:00 – einde

 

Organisatie: Josefina (NL) en Adela (ES) van TerraCultura Productions & Codarts (muziek)studenten.

 

 

Wanneer: vrijdag 30 juni

Tijd: 18 – 22 uur, inloop vanaf 17.30 uur

Entree: programma gratis. Vegetarische maaltijd uit de Volkskeuken á € 1o,o0 per persoon

Reserveren (zonder óf met maaltijd) altijd noodzakelijk, in verband met beperkt aantal plaatsen en kan via deze link

 

 

For English version see below.

 

 

 

Cobogó is een duo dat je meeneemt op een unieke en boeiende muzikale reis. Twee fantastische muzikanten vermengen de majestueuze klanken van de oud en tabla met de fretloze en akoestische gitaar om een unieke muzikale ervaring te creëren, een achtbaan van emoties die je meenemen naar serene ruimtes en je vervolgens verrassen, zelfs shockeren met razendsnelle en complexe ritmes die doen denken aan India. Juliano en Tarang spelen al vijf jaar samen in projecten als Gandhaya Quartet en Magma Quartet en hebben een diep inzicht in de verbanden tussen Noord-Indiase klassiek, Oost-Mediterrane muziek en jazz, gecombineerd met experimenten met Braziliaanse muziek.

 

Mel de thimári stelt een muzikale reis voor die de verschillen en overeenkomsten van twee mediterrane culturen benadrukt: de Griekse en de Valenciaanse. De oud en de stem van Vangelis Chatzigiannis vermengen zich gemakkelijk met de saxofoon van Pau Jordà, waardoor een geluid ontstaat dat hun oorsprong oproept en tegelijkertijd de invloed van jazz en andere mediterrane muzikale tradities in zich draagt.

 

Vangelis en Pau leerden elkaar kennen op Codarts en begonnen een jaar geleden samen te spelen. Vangelis Chatzigiannis is geboren en opgegroeid in Thessaloniki, Griekenland, waar hij studeerde aan de muziekschool van Thessaloniki en de muziekschool van Noord-Griekenland. Hij is een zanger en instrumentalist van traditionele Griekse muziek, maar ook geïnteresseerd in meer experimentele gebieden van elektronische muziek. Hij heeft onlangs zijn eenjarige studie flamencozang aan het superieure conservatorium van Córdoba in Spanje afgerond en zit nu in het laatste jaar van zijn studie Turkse zang en oud aan Codarts op de afdeling wereldmuziek.

 

Pau Jordà is een saxofonist en componist geboren in Alcoi (País Valencià) en momenteel gevestigd in Rotterdam. Hij heeft opgetreden in verschillende bands die zich richtten op genres als reggae, afrobeat, salsa, cumbia, soul en vooral jazz. Momenteel is hij bezig met het afronden van zijn studie Jazz Performance aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam, en experimenteert hij met de fusie van jazz en de traditionele volksmuziek uit València.

 

Laatste voorstelling van de avond: Forró da Beth met een dansworkshop van Sarah Luz do Sol!
Elizabeth Fadel speelt samen met Ronald da Zabumba en Nick do Mundo muziek uit Brazilië en andere plaatsen in de wereld. Speciaal voor dit festival treden ze op als Forró da Beth met veel dansbare melodieën.
Voor dit optreden begrijpen we dat je misschien wilt weten: “maar hoe dans ik op deze muziek?”. Dat is waar Sarah Luz do Sol om de hoek komt kijken! Zij zal ons intuïtief leren dansen: “luisteren naar wat het lichaam wil doen met ritme en volgen zonder er zoveel over na te denken om zich volledig uit te drukken als een vrijheidsdans.”
Sarah danst graag de Braziliaanse vrijheidsstijl gebaseerd op onder andere Samba, Axé, Forró, Frevo en Afro-Braziliaanse dans.

 

 

English version

 

After two successful RotteRoots events, TerraCultura Productions is inviting you to join the first edition of the RotteRoots Festival in Verhalenhuis Belvedere on Friday June 30. Instead of highlighting separate cultures, this event is all about bringing cultures together and celebrating this multiculturalism that we experience in Rotterdam. There will be concerts, workshops, talks and food! 

The artists that have been chosen represent the idea of fusion and invite you to experience what happens when different cultures meet musically. The duo’s that have been confirmed are Cobogó and Mel de thimári, and still more to be announced!

 

Program:
17:30 – arrival
18:00 – start concerts
19:00 – food
19:45 – start second part concerts, workshop en talks
22:00 – end

 

Production: Josefina (NL) and Adela (ES) – TerraCultura Productions & Codarts (music)students.

 

When: Friday June 30

Time: 18 pm – 22 pm, welcome from 17.30 pm

Tickets music free, diner á €10,00 per person. Pay attention: reservations (with or without meal) are necessary through this link.

 

Cobogó, is a duo that guides you on a unique and captivating musical journey. Two fantastic musicians blend the majestic sounds of the oud and tabla with the fretless and acoustic guitar to create a one-of-a kind musical experience, a roller coaster of emotions that take you to serene spaces and then surprise, even shock you with blazing fast and complex rhythms reminiscent of India.
With a combined five years of playing together in projects such as Gandhaya Quartet and Magma Quartet, Juliano and Tarang bring a deep understanding of the connections between North Indian Classical, Eastern Mediterranean music and Jazz, combined worth experiments with Brazilian music.
Mel de thimári proposes a musical journey that highlights the differences and similarities of two different Mediterranean cultures: the Greek and the Valencian. The oud and the voice of Vangelis Chatzigiannis easily blend with the saxophone of Pau Jordà, creating a sound that evokes their origins while bringing in the influence of jazz and other Mediterranean musical traditions. Vangelis and Pau have met at Codarts, and started playing together a year ago.

 

Vangelis was born and grew up in Thessaloniki, Greece where he studied and graduated the Music school of Thessaloniki and the Music school of northern Greece. He is mainly a Greek traditional music singer and instrumentalist but he is also interested in more experimental areas of electronic music. He has recently finished his one-year studies in flamenco singing in the superior conservatory of Córdoba in Spain and is currently in his last year of his studies in Turkish singing and oud at Codarts at the World music department.

 

Pau Jordà is a saxophonist and composer born in Alcoi (País Valencià) and currently based in Rotterdam. He has been performing in several bands that focused on genres such as reggae, afrobeat, salsa, cumbia, soul, and mostly jazz. He is currently finishing his studies in Jazz Performance at Codarts Conservatory of Rotterdam, and experimenting with the fusion of jazz and the traditional folk music from València.

 

Last performance of the night: Forró da Beth with a dance workshop by Sarah Luz do Sol!
Elizabeth Fadel will play together with Ronald da Zabumba and Nick do Mundo music from Brazil and other places in the world. Especially for this festival they will perform as Forró da Beth with many danceable tunes involved.
For this performance we understand that you might want to know: “but how do I dance to this music?” That is when Sarah Luz do Sol comes in! She will teach us to dance intuitively: “listening to what the body wants to do with rhythm and follow without thinking so much about it to fully express itself as a freedom dance.”
Sarah likes to dance Brazilian freedom style based on Samba, Axé, Forró, Frevo, Afro-Brazilian dance among others.


Reacties zijn gesloten .